Květen 2012

O fantasii

22. května 2012 v 17:22 | Jíťa |  Poezie a Próza
,,Můj pane," děl jsem, ,,ač dávno odcizeni,
ztraceni ještě nejsme, ani proměněni.
Cti jsme snad pozbyli, ne však majestátu,
chodíme v cárech, leč královského šatu:
my, lidští stvořitelé, Světlo lomené,
co z jediné Bílé se odráží a žhne
v tolika barvách, skládnáno bez konce
v živoucí tvary, jež sdělují si srdce.

Všecky škvíry světa ač jsme zabydlili
Elfy a Skřety, ač jsme si vymyslili
odvážné Bohy, již v tmách i světle dleli,
a sili sémě dračí - my to právo měli
(pro dobré i zlé), a stále ještě máme:
ten řád, jež nás svořil, dosud uctíváme..."

J. R. R. Tolkien