Březen 2011

Quenijsko-Český slovník T

28. března 2011 v 10:46 | Jíťa |  Quenijsko - Český slovník
QUENIJSKO-ČEKSKÝ SLOVNÍK T
-t - (1) duálová koncovka označující pár; máryat - její ruce (má+rya+t)
-t - (2) zájmenná koncovka "je" (en. them); laituvalmet; také jako samostatné slovo "te"
-t - (3) redukovaná zájmenná koncovka druhé osoby "ty"; viz hecat
ta
- ono, to
tacë-, min. č. tancë - upevnit, připevnit, připoutat
tai-, tay- - prodloužit, zvětšit
tailë - prodlužování, prodloužení, rozšíření
taina - rozšířený, prodloužený
tál - spodní část nohy (en. foot)
tala - plachta (lodní)
talan (pl. talani) - podlaž
talantië - on je padlý; talanta - padlý
talat- - spadnout, padnout, upadat
tallunë - chodidlo
talma - základ, podstata, jádro
talta - pád, úpadek
talta- - padat, sesmeknout se, sklouznout,spadnout, prudce klesnout
tam- - (za)ťukat, (za)klepat, poklepat
tambaro - datel
tambë - měd
tambina - měděný
tampa - zátka, uzávěr
tamuril - tis
tan- - dělat, tvořit, dávat tvar
tana- - (1) ukazovat, ukázat, označovat, označit, naznačit, dávat najevo, uvádět, projevit (úctu ap.)
tana - (2) ukazovací zájmeno tamten, onen, ten
tanca - pevný, stálý, neměnný, jistý, zaručený
tancavë - určitě, samozřejmě, ovšem; používáno pro "ano"
tancil - brož, jehlice
Tancol - Venuše (ukazující hvězda)
tandë - tam, tím směrem
tanë - tamti, tamty, tamta
tango- - brnkat, zabrnkat
tangwa - spona, přezka
taniquelassë - vonný stálezelený strom (Tol Eressëa -> Númenórë) (Taniquetil - nejvyšší hora ve Valinoru, žili tam Manwë a Varda)
Taniquetil - "vysoký bílý roh", hora ve Valinoru
tanna - znak, symbol
tano - řemeslník, kovář
tanta, atwa - dvojitý, dvojnásobný, dvojí
tanwë, curwë - dovednost, zručnost, konstrukce, vytváření, výroba
tap- - zabránit, znemožnit, zastavit
-tar - koncovka jmen, značí vysoké postavení, pán čeho; Sorontar
Tar-
- prvek stavěný před jména, znamená vznešený, ušlechtilý, vysoce postavený; Tar-Amandil
tar
- za, přes (en. beyond)
tára - (1) vznešený, ušlechtilý, vysokce postavený; (2) vysoký, tyčící se, vyvýšený
tara- - přejít, přejet, křížit, zkřížit
taran, tarambo - piknik, svačina, hostina
tarca - roh zvířete
tárë - onoho dne, toho dne, v ten den, tehdy
tárë - tehdy, potom, pak, tedy, tak (porov. s írë = když)
Tareldar - vznešení elfové
tári - královna (ta, která je vznešená,...), 2.p. tário; Elentári, Tarinya - má královna
tárië - výška; alativ tárienna - do výše
tarma - sloup, pilíř
tarna - přejezd, přechod, průchod, brod
Tarondor - Pán Ondoru (Gondoru)
tarquesta - Quenya; vznešená řeč
tarucca - rohatý
tarucco, tarunco - býk
tarya - hrubý, drsný, tvrdý, nevlídný
tarya - tuhý, pevný, tvrdý, přísný, obtížný, nesnadný
tasar, tasarë - vrba; Nan-tasarion, Tasarinan - údolí vrb
tatya- - zdvojnásobit, zdvojit, zopakovat, opakovat (se)
taura - mocný
taura - mocný
taurë (pl. tauri) - les, hvozd; taurëa - lesnatý, zalesněný
Taurelilómëa-tumbalemorna, Tumbaletaurëa Lómeanor - lesomnohostínové-hlubokéúdolíčerné, hlubokéúdolízalesněné temnázem; quenijské zlomky stmelené podle entího vzoru; nejspíše to znamená les hlubokých údolí a černého stínu
Tauremorna - Černý les; Tauremornalómë - Les černé noci
tavar - dřevo
tavaro muž., tavaril žen. (pl. tavarni) - dryáda, lesní skřítek/víla, duch lesa
taxë - hřebík, hřeb
te - je, jim
tec- - psát, napsat
tecco - tah (perem), čára, škrt
tecil - pero (psací)
tehta (pl. tehtar) - znaky, písmena
telco - (1) původ, kořen, základ slova
telco - (2) noha (en. leg)
telco - (3) stonek (část tengwy)
telda - poslední, konečný
Telemmaitë - Stříbroruký
telimbo - nebe, obloha
tella - nejzazší, nejzadnější, poslední
telma - závěr, ukončení, konec; cokoliv užívaného k dokončení práce nebo věci; vrchol, to co je poslední; nejvyšší část obydlí, vršek střechy
telluma (pl. tellumar) - klenba, kupole
telumbë, hwan - houba
telpë, telep, tyelpë - stříbro, stříbrný
telta- - stínit, zastínit, krýt
telu - konec
telu- - skončit, dokončit (intransitivní) končit
telumë - střecha, klenba, strop, nebesa, baldachýn; Telumehtar - nebeský bojovník
Telvo - muž. jméno - Poslední
telya- - skončit, dokončit (transitivní) ukončit, zakončit, uzavřít, učinit konec, končit
téme (pl. témar) - řada, skupina, sled
ten* - za něco (něco za něco - nat ten nat)
ten, an - pro (en. for)
tengwa (pl. tengwar) - písmeno
tengwanda - abeceda
tengwë (pl. tengwi) - symbol, znak; hloníti tengwi - fonetické znaky; tengwestië - jazyk, abstraktně, jako fenomén
tengwesta - gramatika, mluvnice
tenna - dokud, až do
tennoio - navždy; (tenna+oio - dokud+stále)
ter, terë - skrz
téra - (1) rovný, přímý
téra - (2) po, vpřed, dopředu, podél, podle
tercáno - posel
tercen -intuice, vnitřní zrak; příd. jm. přivl. tercenya (pl. tercenyë); essi tercenyë - jména porozumění, dávané matkou svému dítěti, indikující nějaký dominantní znak dítěte vnímaný matkou
teren - štíhlý, útlý (též nindë)
teret - špendlík
tereva - jemný, křehký
terhat- - rozbít (se), zlomit (se); min. čas terhantë
termar-
- stát, zaujímat místo, vydržet, odolat, trvat, zůstat (ter+mar - skrz+snést, vydržet); bud. čas termaruva
tev
- - nenávidět
tevë, tevië - nenávist
thelma - viz selma
thindë
- viz sinde
thorno
- viz sorno
thúlë
- viz súlë (zastaralá forma, nově th>s)
tië (pl. tier) - cesta, směr; tielyanna - na tvou cestu (tie-lya-anna - cesta-tvá-na)
tihta- - mrkat, mžourat, zírat; min. čas (past part.) tihtala
tildë
- vrchol, špička
Tilion - jméno měsíce
timpë - jemný déšť
timpinë - sprška, mlhovina
tin- - třpytit se, lesknout se, sršet, jiskřit
tinco - kov; rauta
tinda
- třpytivý, třpytící se, zářící
tindë - třpyt, lesk, záblesk
tindómë - hvězdný soumrak; užíváno pro čas okolo rozbřesku, nikoli pro večer
tindómerel - dcera rozbřesku; poetické jméno pro slavíka
tinta- - způsobit jiskření, blyštění, rozžhnout, zažehnout, rozsvítit, rozjiskřit
tintila- - třpytit se, blikat, mihotat se (hvězda), rozzářit se; pl. tintilar
tinwë
(pl. tinwi) - jiskra
tir- - střežit, hlídat, pozorovat, bdít, věnovat pozornost; (tir-uva-nte-s - hlídat-budou-oni-to); palantíri, Tirion
tirmë
- hlídání, hlídka
tirno - hlídač, strážce
titta - drobný
tiuca - silný, tlustý, robustní
tiuco - stehno
tiuya- - ztloustnout
tixë - tečka
- vlna (materiál)
toa - vlněný
toi, te - zájmeno oni
tol (pl. tolli) - ostrov
tolmen - osamělý, izolovaný (kulatý) kopec
tolto - 8
tombo - gong
top- - přikrýt, krýt, zakrýt; min. č. tompë
tópa
- střecha
toron (pl. torni) - bratr
tuca- - vést, přivést, směřovat, dovést
tuia- - rašit, klíčit, pučet
tuilë - jaro; naděje, slibnost, pozdní jaro
tuilindo - vlaštovka
tuima - (1) výhonek, pupen, poupě
tuima- - (2) rašit, klíčit, pučet, vyrážet pupeny
tul- - přijít; min. čas utúlie (perfect) (utúlien - já jsem přišel), utúlie'n aurë - přišel den ('n vloženo nejspíš jen kvůli zvučnosti); túlë, tullë - min. čas (past tense); nejspíše utúlië=vid dokonavý, tullë=vid nedokonavý
tulca - pevný, odolný, nehybný, neměnný, stálý, neotřesitelný
tulca- - upevnit, stanovit, určit, ustavit, vybudovat
tulma - máry
tulta- - svolat, poslat pro, povolat
tulto - podpěra, podpora, opora, útěcha
tulwë - standarta, tyč, bidlo
tumba, tumbo - hluboké údolí
tumna - hluboký
tunda - vysoký
tundo - kopec, pahorek
tunga - napjatý, upnutý, stažený, těsný, pevný, napnutý, sevřený
tuo - síla (fyzická), energie, vitalita
tup- - přikrýt, krýt, zakrýt; viz untúpa
tupsë
- došek
tur- - ovládat, vládnout, řídit, vést; obvykle nejspíše túrina nebo turna
turca -
silný
Turco - Silný (tělesně)
túrë - vítězství, ovládnutí
Túrin, Turindo - muž. jméno Nálada vítězství
turma - štít
Túrosto - velká pevnost; Gabilgathol, příbytek trpaslíků
turúna - ovládaný
tussa - keř
tuv- - najít, nalézt, objevit; min. čas utúvië; utúvienyes - našel jsem to (utúvie+nye+s - našel+já+to)
tyalië - sport, hra
tyar- - způsobit
tyaro - hybná síla, původce děje, muž činu
tyav- - chutnat, ochutnat, mít (jakou) chuť, vychutnat
tyávë (pl. tyáver) - chuť
tye (1) - ty, vy (jako objekt)
tye (2) - čaj
tyel - konec
tyelca - ukvapený, uspěchaný, chvatný
tyeldë - konec
tyelima - poslední, konečný, závěrečný, definitivní; métima
tyellë
(pl. tyeller) - úroveň, stupeň, hodnost
tyelma - končící
tyelpë - stříbro; telpë
tyulma
- stěžeň, stožár
tyulussë - topol
tyuru - sýr

The Hobbit Times 21. 3. 2011

21. března 2011 v 20:03 | Jíťa |  Natáčení - HOBIT
THE HOBBIT TIMES
Mně to prostě nedá! Já to tu musím zveřejnit! :-) Omluvte prosím mé bezesmyslové plácání, ale momentálně nejsem shopná stvořit nějakou pořádnou větu. :-) Zvlášť, když se podívám na tyhle skvělé obrázky a video, které se dneska objevily na TORNu :-)

Když jsem tuhle fotku odpoledne ve škole viděla, hrnuly se mně slzy do očí :-) Je tak skvělé, že zase můžeme vidět Dno Pytle zevnitř a že se do něj PJ vrátil! :-) Apropo - všimli jste si, jak se z komínů u nor vzadu kouří? :-)
Tehdy a teď:
No nesluší mu to tady?:

No a ještě zprávy:

Slyšte, slyšte!!! :-)

20. března 2011 v 10:33 | Jíťa |  Prstenovské Gulášky
SLYŠTE, SLYŠTE!!!
Jak už jsem včera slibovala na Allarmedaru, přináším vám dnes malý, ta to však informacemi poměrně nabitý Prstenovský Gulášek. Nenajdete v něm přehršel různých zpráv, nýbrž jen dvě, zato však tyto stojí za to :-)
Přeju vám všem příjemné jaro :-)
Vaše Jíťa

  • SVĚTLA, KAMERA, AKCE!
A je to tu, přátelé! Tedy... vlastně to bude tu až zítra :-) O čem mluvím? 21. 3. 2011 odstartuje natáčení dvoudílného Hobita na Novém Zélandu!!! Toto datum si, milí Ringers, zapamatujte!
Nyní pár vět z TORNu:
,,Kraj je postavený, hobiti přijeli, a zítra se začne s natáčením jednoho z největších filmů, které kdy na NZ vznikly. Po týdnech sporů mezi Peterem Jacksonem a hereckými odbory, které chtěly Hobita odsunout z NZ, se konečně začne sparalelním natáčením 2 hobitích filmů."
TORN taky dnes spustil speciální hobití blog, na kterém bude možné najít všechny novinky, fotky atd. Momentálně se tam můžete mrknout na herecké obsazení a několik dílů Hobbit in 5 minutes: http://www.thehobbitblog.com/
Dále bych vás chtěla upozornit na další stránku - konkrétně na osobní blog Iana McKellena - Gandalfa - který píše z NZ o to, co se zrovna děje: http://www.mckellen.com/cinema/hobbit-movie/blog.htm. - Tyto články můžete s jistým odstupem najít přeložené na http://www.sapkowski.cz/lotr/index.asp. IMK třeba nedávno psal, jak se zkoušela 3D kamera, že najednou viděl Bilba 3x - jednou v reálu, jednou ve 2D a jednou ve 3D :-)

  • TOLKIEN READING DAY - 25. 3. 2011
TRD byl, jak je vám jistě známo, založen na podporu Tolkienových děl, příběhů a jeho života, kdy se lidé setkávají ve školách, knihovnách nebo někde jinde, a čtou si z Tolkienových knih a diskutují o příbězích, postavách, místech... A proč byl vybrán právě 25. březen? Je to totiž datum pádu temného pána Saurona.
Letošní ročník má podtitul Tolkienovy stromy a je spojen s ,,mezinárodním rokem stromů", což má přilákat čtenáře k lesům a stromům Středozemě.
Takže na tento den určitě nezapomeňte a najděte si alespoň chvilku na knížku či na příběh - myslím, že výběr je přebohatý :-)

Ať žije koupel večerní - FOTR úryvek

14. března 2011 v 11:15 | Jíťa |  Poezie a Próza
AŤ ŽIJE KOUPEL VEČERNÍ
Jak se nám tak pomalu ale jistě blíží Tolken Reading Day (25.3. - nezapomeňte!!!), mám čím dál tím větší chuť zveřejnit tu jeden krásný a veselý úryvek ze Společenstva Prstenu. Nevím proč, ale připomíná mi jaro :-)
Přeju vám všem příjemné čtení :-)

Pocestní si pověsili pláště a naskládali batohy na podlahu. Smíšek je provedl chodbou a otevřel dveře na jejím konci. Zazářilo světlo ohně a vyvalila se pára.
,,Lázeň!" vykřikl Pipin. ,,Ó požehnaný Smělmíre!"
,,V jakém pořadí půjdeme?" ptal se Frodo. ,,Od nejstaršího nebo od nejrychlejšího? V obou případech budete poslední, Mistře Peregrine."
,,Spolehni se, že jsem to zařídil líp!" řekl Smíšek. ,,Přece nezačneme život ve Studánkách hádkou. V téhle místnosti stojí tři vany a kotel vroucí vody. Jsou tam taky ručníky, mysí houby a mýdlo. Tak dovnitř a hoďte sebou!"
Smíšek a Cvali odešli do kuchyně na druhé straně chodby dokončit poslední přípravy k pozdní večeři. Z koupelny zaznívaly útržky soupeřících písniček smíšené se šploucháním a čvachtáním. Pipinův hlas najednou vynikl nad ostatní a zazpíval jednu Bilbovu oblíbenou koupelovou píseň.

,,Ať žije koupel večerní,
spláchneme prach a bláto v ní!
Nezpívá jenom pitomec -
horká voda je krásná věc!

Líbezný zvuk má tichý déšť,
potůček z kopce hopkuje;
lepší než stružka zvonící
je horká voda pářící.

Dobrá je v hrdle studená
pro toho, který žízeň má;
lepší je hrdlem pivo lít
a horkou vodu v lázni mít.

Vodotrysk, to je nádhera,
když voda k nebi vyvěrá,
lepší než chladná fontána
je v horké šplouchat nohama."

Ozvalo se strašlivé špolouchutí a výkřik Ouha! Frodovým hlasem. Ukázalo se, že velká část Pipinovy lázně napodobila vodotrysk a vznesla se ke stropu.
Smíšek přistoupil ke dveřím. ,,A co večeře a pivo do hrdla?" zavolal. Frodo vyšel a vysoušel si vlasy.
,,Je tam ve vzduchu tolik vody, že se jdu dosušit do kuchyně," oznámil.
,,No nazdar!" zvolal Smíšek, když nahlédl dovnitř. Kamenná podlaha plavala. ,,Měl bys to všechno vytřít, než dostaneš něco k jídlu, Peregrine," dodal. ,,Pospěš si, nebo na tebe nebudeme čekat."

Pipin u Zeleného draka

Citáty pro radost i zamyšlení :-)

7. března 2011 v 12:25 | Jíťa |  Knihovna
CITÁTY PRO RADOST I ZAMYŠLENÍ :-)
,,Zoufat si mohou jen ti, kdo vidí neodvratný konec."
Gandalf, FOTR

,,I v srdci toho nejtlustšího a nejbázlivějšího hobita se skrývá semínko odvahy."
JRRT, FOTR

,,Kde vůle neschází, cesta se nachází."
Éowyn, ROTK

,,Jsou jiná zla, jež mohou přijít; i Sauron sám je jenom služebník či vyslanec. Nám sepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme postaveni, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké počasí budou mít, o tom my nerozhodneme."
Gandalf, ROTK

,,Asi je nejlepší mít nejdřív rád to, k čemu se hodíš: musíš někde začít a mít nějaké kořeny a v Kraji je hluboká půda. Ale jsou i hlubší a vyšší věci, a kdyby jich nebylo, žádný kmotr by nemohl obdělávat zahrádku v tom, čemu říká klid a mír, ať už o nich ví nebo neví."
Smíšek, ROTK