Září 2010

Plakáty pro radost :-)

28. září 2010 v 18:09 | Jíťa |  Zajímavosti
PLAKÁTY PRO RADOST :-)TTT Frodo a Sam

Plakát s Éowyn
Dvě Věže

Quenijsko-český slovník R

21. září 2010 v 14:04 | Jíťa |  Quenijsko - Český slovník
QUENIJSKO-ČESKÝ SLOVNÍK R

(pl. rávi) - lev
rac- - rozbít, zlomit, zničit; rácina - rozbitý, zlomený, zničený
ráca - vlk; narmo
racca - dráp, pařát, spár
raccalepta - drápatý, s drápy na prstech
rahta- - dosáhnout, docílit, dospět, uložit se, dorazit, dostat se
raica - špatný, nepoctivý, darebácký, skloněný, ohnutý; pl. raicar (čti raiké)
raimë - hon, lov
rama- - křičet, řvát, zavolat, zařvat
ráma (pl. rámar) - křídlo; 7. p. č. mn. rámainen - s křídly, na křídlech
rámalókë - okřídlený drak
ramba - zeď, stěna, hradba, val
rambë - křik, řev, výkřik, povyk
Rána - jméno měsíce
Záložka s hobitkama

ranca** - objetí
ranco (pl. ranqui) - paže
randa - věk, koloběh
ránë - toulání, potulka
ránen - potulný, kočovný, toulavý
ranga (pl. rangar) - délková jednotka = 96,5cm
ranya-, ran- - toulat se, bloudit, zatoulat se
rassë - roh (horn), vrchol, špička; tildë
rasta - 12
rato - brzo, brzy, zanedlouho, záhy
rauco - silná, nepřátelská a děsivá kreatura, démon; Valarauco - démon moci
raumo - (hluk) bouře, hromobití
rauta - kov
ráva - pustina, divočina
rávë - burácející, dunící, hřmící, rachotící hluk; příd. jm. rávëa
, - den (sluneční)
rembë - síť, síťoví, pletivo
rempa (příčestí trpné) - ohnutý, sehnutý, skloněný, zahnutý
réna - hranice, okraj
rer-, min.č. rendë - zasít, osít, zasévat, rozsévat (i nenávist ap.)
resta- - pomáhat, napomáhat, pomoci
restalë - pomoc
ría - věnec
ric- - (za)kroutit (se), zkroutit (se), obrátit (se), otočit (se)
rië - koruna
riel, riellë - korunovaná dívka
rig-* - splétat, věnčit
rihta- - trhnout, škubnout, cuknout
rillë, rildë - oslnivost, skvělost, sláva, brilantnost, jas, třpyt, lesk
rilmë - jiskřivé světlo
rilya - třpytivý, zářivý, zářící
ríma - obruba, lem, kraj, okraj, hrana, hranice
rimba - častý, mnohý; rimbo - často
rimbë - velké množství, spousta, mnoho
rimpë - spěch, chvat
rína - korunovaný
rincë - drobný, malý; mn. č. rinci
ringa - studený, chladný
Ringarë - prosinec
ringë - pleso, studené jezero (v horách)
ris- - rozetnout
rista- - řezat, ořezat, krájet
rista- - řezat, říznout
-ro - zájmenná koncovka on; antaváro
rocco - (rychlý jezdecký) kůň
roita- - pronásledovat, stíhat, honit se za něčím
rom- - troubit, vydávat zvuk trubky
róma - roh (na troubení)
romba - trubka, trumpeta
Rómen - východ; alativ rómenna - východně, směrem k východu; ablativ Rómello - z východu, (k někomu) z východu
-ron - koncovka 2. p. mn. č. ; aldaron - stromů
rondo - klenba, klenutá střecha, strop - viděno zespodu (a většinou neviditelné zvenku); velká síň nebo prostora takto zastřešená
ronta - dutý, prázdný, vpadlý
roquen - jezdec, jezdkyně, rytíř
rossë - jemný déšť, rosa
rotto - malá jeskyně, sluj
rotwa - dutý, prázdný, vpadlý
ruca- - bát se; rucin - cítím strach, hrůzu, zděšení, bojím se
rúcima (čti rúkima) - hrozný, strašný, děsný, děsivý
rúcina - zmatený, zřícený, rozpadlý, zničený (čím)
ruhta- - vyděsit, postrašit, nahnat strach, hrůzu
rúma- - posunout, přemístit, přendat, pohnout (o velkých a těžkých věcech); min. čas rúmala
runda - hrubý kus dřeva
rúnya - rudý plamen
runya - stopa, šlépěj
rusco - liška
ruscuitë - prohnaný, lišácký, vychytralý
russë - jiskření, blyštění, třpyt
ruxa- - drobit se, rozpadat se
-rya - zájmenná koncovka jeho, její; máryat - její ruce, ómaryo - jejího hlasu (genitiv od ómarya - její hlas), súmaryassë - v jejím lůně (lokativ od súmarya - její lůno, ochranná náruč), coarya - jeho dům

Další díl Života maturanta TADY :-)

Trpaslíci u Bilba

13. září 2010 v 18:38 | Jíťa |  Poezie a Próza
TRPASLÍCI U BILBA

Rozbij talíř, třískni falší!
Zlámej rukojeti lžic!
To pan Pytlík těžko snáší -
- sklenkou křápni ještě víc!

Propal ubrus, jenom směle!
Vylej mlíko ve spíži!
Kosti vysyp do postele!
Víno cákni do díží!

Šálky házej do moždíře,
pak je roztluč palicí!
Když nestačíš na talíře,
koulej s nimi světnicí!

To pan Pytlík těžko snáčí!
Proto opatrně, braši!

J. R. R. Tolkien, Hobit

Útulný hobití příbytek

Quenijština 8. lekce - minulý slovesný čas

6. září 2010 v 18:12 | Jíťa |  Quenijština
QUENIJŠTINA 8. LEKCE - MINULÝ SLOVESNÝ ČAS

Mára rë!
Po dlouhé době nečinnosti a zanedbávání této rubriky (za což se vám hluboce omlouvám a poníženě se klaním k zemi), zde máme další lekci quenijského jazyka, která se tentokrát věnuje minulému času. Opět to není někajá příšerná složitost, takže myslím, že s tím nebudete mít velké problémy. :-)

Nejdřív si ukážeme, jak se ten minulý čas vlastně tvoří. Základem je koncovka -në, kterou přidáme za infinitiv slovesa:

tir (hlídat)...tir
tam (ťukat)...tam

U silných sloves dochází k přidání -n před poslední písmeno a za něj se dodá :
quet (mluvit)...quentë
V případě, že sloveso končí na p, postup je stejný, jen místo n se přidá m:
top (přikrýt)...tompë

Končí-li sloveso na -n, dochází k normálnímu připojení koncovky -në:
cen (vidět)...cen
Končí-li sloveso na -l, dojde ke zdvojení této poslední hlásky a přidání :
wil (létat)...willë 

U některýh sloves se můžeme taky setkat s trochu odlišným tvarem v minulém čase - prodlouží se kmenová samohláska a přidá se :
tul (přijít)...túlë

Za takto vytvořené sloveo v minulém čase se navíc přidávají zájmenné koncovky k určení osoby:
Tirnen. = Hlídal jsem.
Kwentemmë. = Mluvili jsme.

A nakonec 2 velmi krátké větičky, za jejichž gramatckou správnost neručím, ale myslím, že by to tak mělo vypadat :-) :
Tári túlë aranen. (Královna přišla ke králi.)
Cennemmë enwinë aldai. (Viděli jsme staré stromy.)

Imladris