Červenec 2009

Hobití prázdninovka :o)

29. července 2009 v 9:59 | Jíťa |  Prstenovské Gulášky
HOBITÍ PRÁZDNINOVKA :o)
Mantúlië, poutnící!
Léto máme v plném proudu, prázdniny se za pár dnů přehoupnou do své druhé poloviny a konečně to vypadá, že bude delší dobu svítit slunko a my se aspoň trošku ohřejeme. A co vy, jak si užíváte volna? Byli jste na táboře, na dovče v zemích vzdálených nebo hnedka za humny u babičky? Nebo se teprve (tak jako já) někam chystáte? V tom případě přeju dobrou cestu a plno hezkých zážitků. Nyní vám však přináším nějaké to nové info přímo z Kraje a pár dalších zpráviček k tomu.
Pěkné počtení a krásné léto přeje vaše Jíťa :o)

  • THE HOBBIT NEWS
Na novozélandské farmě, kde se před skoro 10 lety začaly točit první záběry z Kraje a Hobitína, je v těchto dnech pořádně rušno! Vysazují se ovocné stromky, živé ploty, prodlužují se cesty a hloubí se několik nových nor. První klapky by zřejmě mohla padnout začátkem příštího roku (PJ se zmínil o březnu 2010). Peter Jackson řekl, že přípravy jsou v plném proudu a začíná se uvažovat o obsazení hlavní role - postavy Bilby Pytlíka. Kandidáti jsou prý 3: James McAvoy, David Tennant a to nejšílenější (a nejhorší): Daniel Radcliffe... (Můj ty Elendil, díky nechci!) Celý článek ZDE. Jinak - filmy budou dva a bude do nich zahrnuta i Bílá rada a návrat Gandalfa do Dol Gulduru. Více TADY a TADY je pokračování.
  • V ČERVENCI A SRPNU
1. července oslavila 32. narozeniny naše Arwen - Liv Tyler. 20. srpna bude John Noble - Denethor - oslavovat své 61 narozeniny. Dalším oslavencem je Billy Pipin Boyd: 28. 8. mu bude 41 let. Gratuluju!
  • NE KAŽDÉ ZLATO TŘPYTÍVÁ SE, NE KAŽDÝ, KDO BLOUDÍ, JE ZTRACENÝ...
Myslím, že přesně tenhle titulek se hodí k mojí cestě, která začne zřejmě ve středu a skončí... nevím kdy. Za týden, za dva... Možná. Víte, trošku mně to připomíná putování Bilba Pytlíka k Osamělé hoře: chystám se do neznámých končin, kam mě zlákala jedna jediná tajemná zpráva, netuším, co mě tam čeká a nemine a ten drak... ten tam možná bude taky. Jedno jediné ale vím jistě: čeká tam zlato. Třeba ho budou plné truhly, třeba tam bude jen pár zlatých šupinek. Jen na mně záleží, kolik ho dokážu ,,ukrást". Abyste rozuměli - jedu totiž na setkání zlatokopů na Otavu do Kestřan (u Písku) a kromě toho se budu snažit nějaký ten zlatý kov najít i v jiných lokalitách a v mezičase se budu kochat krásou jižních Čech. :o) Jestli se někdo taky chystáte, tak se tam třebas potkáme. Více ZDE.
No a jinak... Nutím se do studia špániny a pravidel silničního provozu, poslouchám muziku, už měsíc si slibuju, že se mrknu na Dvě Věže, brnkám na kytaru a slávoslavně oficiálně přejmenovávám moje ©JKfoto na ©Eilian photo, protože to původní je už obsazené... (Kdyby vás zajímalo slovo eilian, tak v sindarštině znamená duha).
Mějte se fajn a pište komentáře!!! :o) Jíťa

Quenijština 6. lekce - duál, plurál paritiv a skloňování podst. jmen

20. července 2009 v 14:28 | Jíťa |  Quenijština
QUENIJŠTINA 6 LEKCE - DUÁL, PLURÁL PARITIV A SKLOŇOVÁNÍ PODST. JMEN
V dnešní lekci quenijštiny si vysvětlíme, jak se vlastně v tomhle elfském jazyce skloňuje a co je to tzv. duál a plurál paritiv. Tak s chutí do toho! :-)
Duál
… označuje pár nebo 2 věci k sobě logicky patřící (př. 2 valinorské stromy, 2 ruce, 2 uši…)
1)pokud podst. jm. v jednotném čísle končí na souhlásku, pro vytvoření duálu se k němu připojí -u, v případě, že končí na -e, použije se -u místo něho
př. hen (oko) … hendu (oči) (tohle není zrovna nejlepší příklad, to d se nepřidává vždycky, je tam z toho důvodu, že oko má prostě jiné tvoření jak mn. č., tak duálu…)
2)pokud podst. jm. v jedn. č. končí na samohlásku, přidá se ke slovu -t
př. má (ruka) … mát (ruce)

Plurál paritiv (dále jen PP)
… vyjadřuje tzv. hromadné číslo (= několik věcí z celku, třeba několik květin z vázy, několik stromů ze sadu atd.)
1)pokud podst. jm. v jednotném čísle končí na samohlásku, tak pro vytvoření PP přidáme -li
př. rocco (kůň) … roccoli (několik koní ze stáda)
2) pokud podst. jm. v jedn. č. končí na souhlásku, přidáme -ali, popř. -eli
př. tasar (vrba) … tasarali (několik vrb) (popř. tasareli)

Skloňování podstatných jmen
Quenya má, na rozdíl od češtiny, 10 pádů, což možná na první pohled vypadá šíleně, ale neděste se toho, však vy to zvládnete… :-)
Abych to pro začátek tak nějak jednodušeji shrnula: duál a plurál paritiv se tvoří od Nominativu v jednotném čísle a plurály taky od Nominativu v množném čísle (ten jste se naučili ve 2. lekci), jedině u Genitivu se užívá tvar množného čísla. (Díky, Quene!)

1.pád - Nominativ + Vokativ
… vyjadřuje základní tvar podst. jm. a najdeme ho ve slovnících
… OD NĚJ SE TVOŘÍ DALŠÍ PÁDY!!!
př. huo(pes), lóte (květ), nier (včela), atd…
…plurál se tvoří přidáním plurálové koncovky (viz 2. lekce)
…duál a PP se tvoří stejně tak, jak je uvedeno výše
…u Vokativu se ke slovu pouze přidá vykřičník

2. pád - Genitiv
… v ČJ se používá pro otázku Koho? Čeho?, v quenji má význam OD někoho nebo Z NĚČEHO, je využíván i pro přivlastnění (otázka Čí?)
… vytvoří se přidáním -o, které nahrazuje pouze koncové -a, nikoli jiné samohláskové koncovky (jako třeba -e, -i atd.)
př. tasar (vrba) … tasaro (vrbový, vrbová, vrbové)
Eru (Ilúvatar) … Eruo (Eruovo, od Erua)
…pokud už slovo končí na -o, tak se samo sebou žádné další -o nepřidává, pád v podstatě vyplyne z kontextu (př. indis i ciryamo - žena toho námořníka; ciryamo - námořník)
…plurál: k plurálu Nominativu se přidá koncovka -on
př. aldar (stromy) … olwar aldaron (větvě stromů)
…duál: přidá se -to
…PP: přidání -lion (př. alda (strom) … lóti aldalion - květy několika stromů z celku)

Místo Genitivu se dá použít Posesiv, který má koncovku -va (u slov končících na samohlásku, ta se navíc prodlouží) a -wa (pro jména končící na souhlásku), v plurálu se užívá koncovka -iva, u duálu -twa a u PP -líva. Používá se pro vyjádření vlastnictví více než Genitiv, ačkoli v některých textech můžete vidět tyto dva pády zaměněné.
př. róma Oroméva (Oromëův roh)
Vardava tellumar (Vardina kupole, ve významu kupole patřící Vardě)

3. pád - Dativ
… používá se pro vyjádření KE KOMU, K ČEMU a PRO(koho, čeho)
Vytvoří se přidáním
1)-n u slov končících na samohlásku (př. aiquairë [jedle] … aiquairen [k jedli])
2)-en u slov zakončených na souhlásku (př. aran (král) … aranen [pro krále, ke králi])
plurál: přidání koncovky -in (popř. -n) ke koncové samohlásce (př. aran [král] … aranin [ke králům]; meldo [přátelé] … meldon [k přátelům, pro přátele])
duál má koncovky -nt (pro slova zakončená samohláskou) a -en (pro slova zakončená souhláskou)
PP: koncovka -lin (alda … aldalin - k několika stromům)

4. pád - Akuzativ
…stejně jako v ČJ se používá pro odpovědi na KOHO?, CO?. Existují ovšem 2 jeho formy:
1)Středozemská - používají se stejné tvary, jako u pádu prvního
2)Valinorská - tvoří se prodloužením koncové samohlásky
př. alda (strom) … kénan aldá (vidím strom)
aran (král) … kénan aran (vidím krále) - na konci slova aran není samohláska, takže se nic neprodlužuje
plurál: přidání koncovky -i (alda … kénan aldai
[vidím stromy])
duál: v případě koncového -u dojde k jeho prodloužení na
PP: v koncovkách -li, -ali, -eli se prodlouží -i na

5. pád - Lokativ
…odpovídá na otázku KDE? ve významu U, V, NA
…vytvoří se přidáním -sse (případně -esse pro slova končícící souhláskou)
př. mornië (tma, temnota) … morniesse (v temnotě, ve tmě)
liscë (rákosí) … liscesse (v rákosí)
plurál: u slov zakončených na samohlásku se přidá -ssen (př. lasse [list] … lassessen [na listech]), u slov zakončených na souhlásku přidáme -issen (př. oron [hora] … oronissen [na horách])
duál: přidá se koncovka -tse (lóte [květ] … lótetse [ve, na 2 květech])
PP: přidá se koncovka -lissen (nyárë [příběh] … nyárelissen [v několika příbězích])

6. pád - Alativ
…odpovídá na otázku KAM? ve významu DO, NA, atd.
…tvoří se přidáním: -nna u slov zakončených na samohlásku (londë [přístav] … lelyan londenna [jdu do přístavu]), nebo přidáním -enna u slov končících na souhlásku (oron [hora]... oronenna [na horu])
plurál: u slov končících na samohlásku přidáme -nnar (mornië [temnota … morniennar [do temnot]), u slov končících na souhlásku přidáme -innar (ailin [jezero] … ailininnar [do jezer, na jezera])
duál: koncovka -nta
PP: koncovky -linna a -linnar
7. pád - Ablativ
…odpovídá na otázku ODKUD? ve významu Z, ZE, OD, atd.
… u slov končících na souhlásku se přidá -ello a u slov zakončených samohláskou se přidá -llo
př. formen (sever) … formenello (ze severu)
londë (přístav) … londello (z přístavu)
plurál: koncovky -illon a -illor (pro slova zakončená souhláskou) a koncovky -llon a -llor (pro slova zakončená samohláskou)
př. taurë(les) … taurelon (z lesů)
oron(hora) … oronillon (z hor)
duál: koncovka -lto
PP: koncovky -lillo a -lillon

8. pád - Instrumentál
…odpovídá českému 7. pádu, čili odpovědi na S KÝM, ČÍM?
… vytvoříme ho přidáním -nen ke slovům ukončeným samohláskou a přidáním - enen ke slovům ukončeným souhláskou
př. Aiwe (ptáček) … aiwenen (s ptáčkem)
oron (hora) … oronenen (s horou)
plurál: koncovka -inen (pro zakončení -i se použije jen -nen)
př. cirya (loď) … ciryanen (s loděmi)
oron (hora) … oroninen (s horami)
duál: koncovka -nten
PP: koncovka -línen (quendë [elf] … quendelínen [s několika elfy])

9. pád - Respektiv
…o tomto pádu se toho v podstatě moc neví. Tolkien se o něm kdysi zmínil v jednom dopise. Koncovka tohoto pádu je -s, plurálová -is, duálová -tes a pro plurál paritiv -lis. Nemusíte si s ním ale nějak lámat hlavu, protože se obvykle ve známých textech nevyskytuje…


Legolas

11. července 2009 v 10:26 | Jíťa |  Postavy
LEGOLAS
Legolas je elf pocházející z Temného hvozdu. Objevuje se v trilogii Pán Prstenů jako jeden z devíti členů Společenstva prstenu. Legolas je synem Thranduila, krále Lesních elfů na severozápadě Temného hvozdu, který je zmiňován v Hobitovi jako "král elfů". Legolas však není jedním z lesních elfů, přestože mezi nimi žil a považoval se za jednoho z nich. Jeho otec totiž původně přišel z Doriathu, oba tedy jsou sindarského původu a součástí menšiny Sindar, která byla vznešenější a moudřejší než Lesní elfové. Stejná situace je i Lothlórienu, kde také vládne menšina Sindar v čele s Galadriel a Celebornem. Ačkoliv se Thranduil a jeho království objevují v Hobitovi, o Legolasovi tam není ani zmínka. Jeho postava zřejmě nebyla ještě hotova, i když už měl jméno. Existují teorie o tom, že bojoval v Bitvě pěti armád na Ereboru.
Je představen v knize Společenstvo Prstenu, první části Pána Prstenů, při Elrondově radě, kam přichází jako posel od svého otce se zprávou, že Glum utekl. Tolkien ho popisuje jako "cizího elfa v zelené a hnědé". Na této radě si Legolas sám zvolil být jedním z členů Společenstva Prstenu, které mělo zajistit zničení Jednoho prstenu. Doprovázel Froda od Roklinky až po Amon Hen, kde se společenstvo rozpadlo. Při sestupu po neúspěšném pokusu Společenstva zdolat průsmyk Caradhras, se vydal napřed, zatímco Aragorn a Boromir prošlapávali cestu sněhem. Na rozdíl od nich se totiž dovedl pohybovat tak lehce, že téměř nezanechával stopy ve sněhu, k čemuž přispívaly i jeho lehké boty. Poté co sestoupili z hory, jejich vůdce Gandalf je zavedl do Morie, staré a nyní opuštěné říše trpaslíků, přestože někteří včetně Legolase si tam nepřáli jít. Předtím než vstoupili do Morie, pomohl ještě odrazit útok Sauronových vlků v Cesmínii. V Morii bojoval proti skřetům a poznal v Durinově zhoubě jednoho z Morgothových balrogů. Když družina vyšla z Morie již bez Gandalfa, který se ztratil při boji s balrogem, převzal vedení Aragorn a zavedl je do elfí říše Lothlórienu. Legolas byl zpočátku jejich mluvčím, protože se jako jediný mohl domluvit s Galadhrim, kteří strážili hranici.
Uvnitř Společenstva byly třenice mezi Legolasem a trpaslíkem Gimlim vycházející ze starověkých hádek mezi elfy a trpaslíky, které vznikly zbořením Doriathu v prvním věku a uvězněním Gimliho otce, Glóina, do vězení (jak je popsáno v Hobitovi). Přesto všechno vzniklo mezi nimi v Lothlórienu přátelství, když Gimli spatřil a přívětivými slovy pozdravil Paní Zlatého lesa. Po čase opustila družina Prstenu Lothlórien, ale ne bez darů. Legolas dostal od Galadriel nový luk a všichni byli obdarováni plášti a lembasem, elfským chlebem.
Při plavbě po řece Anduině sestřelil jedinou ranou létajícího oře nazgûla. Potom, co Sarumanovi Skurut-hai zabili Boromira a unesli Smíška s Pipinem, začal s Aragornem a Gimlim pronásledovat skřety, jež unesli dva hobity (Frodo a Sam odpluli na druhý břeh a pak pokračovali do Mordoru). Nejprve však pochovali Boromira v lodi, kterou pustili do Rauroských vodopádů.
Připronásledování potkali Rohiry a oživlého Gandalfa, bojovali v bitvě o Helmův žleb a viděli Sarumanův pád v Železném pasu, kde také potkali postrádané hobity. V bitvě o Helmův žleb s Gimlim soutěžil v zabíjení skřetů (Gimli vyhrál o jednoho, zabil jich 42, Legolas 41).
V Návratu krále doprovázel s Gimlim, hraničáři ze Severu a Elrondovými syny Aragorna na cestě mrtvých. Aragorn přemluvil Mrtvé z Černoboru, aby za něj bojovali, a pak je vyslal proti Umbarským korzárům. Legolas se tehdy dostal blízko k moři a když uslyšel racky, vyplnilo se Galadrielino proroctví - probudila se v něm touha odplout do Valinoru, skrytá v srdcích všech Eldar. Nicméně se z Pelargiru plavil do Osgiliathu a bojoval na Pelennorských polích a u

Morannonu a uviděl pád Barad-dûr spolu s koncem Saurona. Po zničení Jednoho prstenu chvíli pobýval v Minas Tirith a spatřil korunovaci krále Aragorna Elessara králem Obnoveného království a jeho svatbu s Arwen. Později s Gimlim procestoval Fangorn. Šel s otcovým svolením s několika dalšími elfy do Ithilienu, aby obnovil ve svém zbývajícím čase ve Středozemi tamní lesy zdevastované válkou. Zde založil elfí kolonii a stal se jejím pánem. V Červené knize (psané nejprve Bilbem Pytlíkem, pak Frodem Pytlíkem a pravděpodobně dokončené Samem Křepelkou) je napsáno, že po smrti krále Elessara postavil Legolas v Ithilienu šedou loď a odplul ze Středozemě do Valinoru spolu se svým přítelem trpaslíkem Gimlim.

Kterou zbaň byste si vybrali k boji?

3. července 2009 v 12:28 | Jíťa |  Ankety
KTEROU ZBRAŇ BYSTE SI VYBRALI K BOJI?
Jen si to zkuste představit - za několik málo chvil začne velká rozhodující bitva (a tu by bylo radno vyhrát, v opačném případě to s váma skončí velice blědě) a vy se musíte rozhodnout, kterou zbraň si s sebou vezmete do boje, abyste s ní dobývali čest a vítězství. Otázka je: která zbraň bude mít tu čest? Pečlivě si to rozmyslete, špatně to přece musí skončit pro nepřítele...