Květen 2009

...POSTERS...

29. května 2009 v 4:35 | Jíťa |  Zajímavosti
...POSTERS...


Česko-quenijský slovník I + J

23. května 2009 v 12:53 | Jíťa |  Česko - Quenijský slovník
ČESKO - QUENIJSKÝ SLOVNÍK I + J

I

ikdyž - elyë
imaginace - nausë, intyalë
intelekt - handelë
inteligence - handassë
inteligentní - handa
intuice - tercen
invence - Curwë

J

- konc. -n, -nye, -nyë
- ni; mi, mě, pro mě - nin
já ne- - avan (I won't)
já; dokonce i já, ještě já - inyë
jádro - talma
jak - manen
jako - ve
jáma - unquë
jáma, díra - latta
jaro (brzké) - coirë
jaro (pozdní) - tuilë
jas - rillë, rildë
jas, sláva - alcar
jas (hvězdný) - silmë
jasný - calima, calina
jazyk (anatom.) - lamba
jazyk, řeč - lambě
jazykovědec - lambengolmo
je - ná, ëa
je, jim (zájm. odvozené od oni) - te, konc. -t
jeden - er
jedenáct - minquë
jedině - erë, eressë
jedinec, muž či žena - quén, pl. queni
jediný - erya, er
jedlý kaštan - mavoisi tapatenda
jedna - minë
jednotvárný - lára
jehlice - erca
jehlice, brož - tancil
jehličnan - vinë, vinnë
jeho, její - konc. -rya
jekot - miulë
jelikož - an
jemný - maxa, tereva, moica, pasta
jemný déšť - timpë
jen - erë, eressë
jenom - erë, eressë
jeřáb - carnimírië
jeskyně - filya
jeskyně (malá) - rotto
jeskyně (umělá) - hróta
jest - ëa
jestli, jestliže - ai (en. if)
jestřáb, sokol - fion, pl. fioni, fiondi
ještě ty - elyë
ještě, potom - ento
ještě (jednou) - ata
jetel, červený - camilot
jezdec - roquen
jezdkyně - roquen
jezero - ailin, linya, ailo
jezero (studené, v horách) - ringë
jezírko - ailo
jezírko, horské - moilë
jídlo - apsa
jih - Hyarmen
jilm - alalmë, lalmë
jinovatka - niquis, niquessë
jiskra - tinwë, pl. tinwi
jiskření čepele - hyandarussë
jiskřit - ita-, tintila-, tin-
jiskřit, bíle - ninquita-
jíst - mat-
jistě, ano - tancavë
jistý - sanca
jít - lelya-, linna-, min. č. lendë, vanta-
jít pryč - auta-, min. čas avánië, ettul-
jméno - essë, pl. essi
jmenovat - esta-
jsem - ná
jsi - ná
jsme - nar
jsou - nar; ier, -ier
jsoucno - ëa
jste - nar
Jupiter - Alcarinquë

Quenijština V. lekce - přídavná jména - množ. číslo, stupňování

16. května 2009 v 13:58 | Jíťa |  Quenijština
QUENIJŠTINA V. LEKCE - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - MNOŽ. ČÍSLO, STUPŇOVÁNÍ
Přídavná jména jsou - jak určitě všichni dobře víme - slovním druhem, který nám pomáhá se přesněji vyjádřit o nějaké skutečnosti, pocitech, náladách a popsat, jak co vypadá, popř. jak se nám to či ono líbí. V předcházejících lekcích jsme si vysvětlili, jak vytvořit jednoduché věty a tak si nyní předvedeme, jak tyto věty košatit a udělat je plnějšími.Množné číslo přídavných jmen:
Stejně jako u jmen podstatných lze u těch přídavných vytvořit množné číslo - tvar mn.č. se tvoří podle zakončení jména v jedn. č. . Není to nic závratně složitého, však se sami podívejte…
1.skupina: příd. jm. končící na -a budou v čísle množném končit na
Např.: handa (chytrý) … handë (chytří)
mára (dobrý) … márë (dobří)

2.skupina: příd. jm. končící na budou v čísle množném končit na -i
Např.: ninquë (bílý) … ninqui (bílí)
varnë(hnědý) … varni (hnědí)

3.skupina: příd. jm. končící na souhlásku budou v mn. č. končit na -i
Např.: luin(modrý) … luini (modří)

4.skupina: příd. jm. končící na -ëa budou v čísle množném končit na -ië
Např.: alassëa (šťastný) … alassie (šťastní)
valdëa (důležitý) … vald (důležití)Stupňování přídavných jmen:


Pomocí stupňování přídavných jmen lze vyjádřit, že je něco lepší, horší atd. Opět - žádná velká složitost to není…

1.stupeň - tj. normální tvar příd. jm. jak ho lze najít třeba ve slovníku
např.: titta (malý), linta (rychlý), vanima (krásný), atd.

2. stupeň
- pokud chceme toto využít při porovnávání dvou věcí, vyjádříme 2. stupeň pomocí slovíčka :
např.: perino ná titta quende (půlčík je menší než elf)
nique ná ninque fanya (sníh je bělejší něz mrak)
- pokud chcete jen říct, že něco je menší, větší, temnější, světlejší… použijete k tomu janta-
např.: Súre ná jantalinta (vítr je rychlejší)
eleni nar jantavanimë (hvězdy jsou krásnější)

3. supeň
U slov začínajících na g, j, f, n, h, t, c, v, w a samohlásky lze superlativ vytvořit přidáním předpony an- např.: alta (velký) …analta (největší)
calima (jasný) … ancalima (nejjasnější)
istima (moudrý) … anistima (nejmoudřejší)
U slov začínajících na m, p, l, r, s se superlativ tvoří přidáním předpony a- a zdvojením prvního písmenka:
např.: morna (temný) … ammorna (nejtemnější)
lenwa (úzký) … allenwa (nejužší)Tvoření jednoduchých vět a slovních spojení:
Větu nebo spojení lze utvořit buď pomocí slovesa být - (Helle luin - Obloha je modrá.; I al ammorna - Ten les je nejtemnější) nebo použít jen přídavné a podstatné jméno (Luin helle - Modrá obloha.; Silme eleni - Stříbrné hvězdy.)


Fotky ze Středozemě - Helmův žleb

8. května 2009 v 11:25 | Jíťa |  Fotky ze Středozemě
FOTKY ZE STŘEDOZEMĚ - HELMŮV ŽLEB
Helmův žleb je, jak známo, největší pevností Rohanu, která leží severozápadně od Edorasu. Tato pevnost byla pojmenována po Helmu Kladivovi, králi Marky. Byl to silný a drsný muž, který byl spolu se svým vojskem napaden Vrchovci a ukryl se právě do Helmova žlebu.
Pár dat:
2758 Třetího věku: Rohan napaden od západu i východu, Helm rohanský se uchyluje do Helmova žlebu.
2759 T.v.: Helm umírá
3. března 3019 T.v.: Král Théoden se se svým lidem uchyluje do Helmova žlebu. Bitva o hlásku začíná.
...Lúthien Tinúviel...

1. května 2009 v 0:16 | Jíťa |  Poezie a Próza
LÚTHIEN TINÚVIEL

Sbohem, země a obloho!
Vděčím ti přece za mnoho,
ty požehnaný severní kraji,
kde bílé nožky přebíhají
Lúthien Tinúviel,
té nejkrásnější, již kdo zřel.
I kdyby svět se v zkázu zřítil
a propadl se do nebytí,
přece je dobré, že byl stvořen -
večer a úsvit, země, moře -
neboť byla i Lúthien.