Leden 2009

Několik plakátů pro radost ;o)

28. ledna 2009 v 11:07 | Jíťa |  Zajímavosti
NĚKOLIK PLAKÁTŮ PRO RADOST ;o)

Quenijština 3. lekce - rozdělení, koncovky osob a přítomný prostý čas u sloves

21. ledna 2009 v 14:59 | Jíťa |  Quenijština

SLOVESA - ROZDĚLENÍ, KONCOVKY OSOB A PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS

Na začátku si, stejně jako podstatná jména, rozdělíme slovesa do skupin, tentokrát do dvou:
1)A-slovesa

V této skupině se vyskytují ta slovesa, která končí na -a, například: lanta - padat,
panta - otvírat…

2)Základní slovesa

Zde se nacházejí slovesa končící na něco jiného, než je -a. Třeba: tir - sledovat, kwet - mluvit…


Ještě před tím, než se podíváme na přítomný čas, musíme si vysvětlit význam tzv. kořenové samohlásky.
1) U A-sloves ji najdeme tím způsobem, že odstraníme všechny koncovky, předpony a přípony:
enkwanta (naplňovat): en-KWAN-ta …. Kořen je KWAN, koř. samohl. je A
kenda (číst): KEN-da …. Kořen je KEN, koř. samohl. je E
2)U sloves základních je to také jednoduché - kořenovou samohláskou je samohlásky uprostřed slovesa:
tul (přicházet): kořen. samohl. je U
kwet (mluvit): kořen. samohl. je EPřítomný čas

Abychom mohli vytvořit u elfských sloves přítomný čas, je třeba s nimi nejdříve udělat menší úpravu a pak teprve přidat koncovku příslušné osoby a čísla.
1)U A-sloves se koncové -a nahradí koncovkou -ea. Pokud je mezi kořenovou samohláskou a koncovým -ea jen jedna souhláska, prodloužíme kořenovou samohlásku.
Př.: Ora (naléhat) … Órea
Pokud se tam ovšem vyskytuje více než jedna souhlásky, kořenová samohláska se neprodlužuje.
Př.: Lanta (padat) … Lantea

2) U základních sloves se prodlouží kořenová samohláska a přidá se -a:
Př.: Tir (sledovat)… Tíra
Tul (přicházet)… Túla

Když chcete říct, že nějakou činnost dělá více tvorů, dáte za sloveso v přítomném tvaru -r. Příklad: Tíra...Tírar; Lantea .... lantear
Takto lze již vytvářet jednoduché věty, jako třeba: Tári túla (královna přichází). Ovšem pokud chcene vytvořit větu s podmětem, který je vyjádřen zájmenem (např On přichází), potřebujete k tomu Zájmenné koncovky.


Zájmenné koncovky

Aby bylo možné vyjádřit, co kdo dělá, jsou k tomu potřeba zájmenné přípony. Nebojte, není to žádná hrůza…

Jednotné číslo:

1.os: -n, -nyë …já
2.os: -l, -lyë …Vy
-tyë …….ty
3.os: -ro … on
-rë …ona
-s … nerozlišené

Množné číslo:

1.os: -mmë … my
2.os: -l, -lyë …Vy
3.os: -ntö … oni
-ntë … ony
-t … nerozlišené
Příklady: Tul (přicházet) … Túlan (přicházím)
Lanta (padat)..Lantearo (on padá)

Poznámka: U vět s podmětem vyjádřeným zájmennou koncovkou se již u množného čísla nepřidává koncovka -r, pouze koncovka příslušné osoby...

Fotky ze Středozemě - V Hůrce

14. ledna 2009 v 12:56 | Jíťa |  Fotky ze Středozemě
FOTKY ZE STŘEDOZEMĚ - HŮRKA
Hůrka je nám všem dobře známá jako jakási osada, kde se unavení a nazghúly pronásledovaní hobiti uchýlili k odpočinku v místním hostinci u Skákavého Poníka. Tam se také měli setkat s Gandalfem, jenže toho věznil Saruman a tak se hobitů ujal tajemný člověk jménem Chodec - čili Aragorn. A dál... Vždyť to znáte! :o)

Vítejte v Hůrce!Aragorn

7. ledna 2009 v 3:07 | Jíťa |  Postavy
ARAGORN
Aragorn se narodil 1. března 2931 T. v. a je synem Arathorna II a Gilraen. Aragorn byl po obou rodičích potomkem králů Isildura a Elendila, přes ně Elrose Tar-Minyatura a přes něj byl potomkem Elwëho, Maiy Melian, a náčelníků Prvního a Třetího domu Edain.
Aragornův otec zemřel, když byly chlapci pouhé dva roky; a Aragorn se se svou matkou uchýlil do Roklinky. Aragorn byl nazván Estel (sindarský výraz pro "naděje") a vyrůstal zde až do r. 2951. V té době mu Elrond prozradil jeho pravou totožnost a daroval mu úlomky Narsilu a Barahirův prsten. Aragorn odmítl Žezlo Annúmiasu, dokud nedospěje k právu držet jej. Zhruba v té době se také Aragorn zamiloval do Elrondovy dcery Arwen.
Od té doby Aragorn žil s Hraničáři v divočině, střežíc hranice Kraje a mír v Eriadoru. Roku 2956 se Aragorn seznámil s Gandalfem a stali se blízkými přáteli. Někdy poté si Aragorn začal říkat Chodec.
Mezi léty 2957-2980 Aragorn podnikal výpravy za dobrodružstvím a sloužil pod praporem Thengela Rohanského a Ectheliona II, gondorského správce. Aragorn tehdy používal pseudonym Thorongil (Orel hvězdy). Roku 2980 s gondorským loďstvem dobyl Umbar, ale pak k lítosti lidu (i když nikoliv Denethora II.) odešel na východ. Někdy poté se znovu setkal s Arwen a daroval jí dědictví svého rodu - Barahirův Prsten. Když později Aragorn požádal Elronda o Arweninu ruku, Elrond odmítl, alespoň do té doby, než se jeho pěstoun stane králem Gondoru a Arnoru.
V roce 3009 Gandalf a Aragorn společně hledali v Rhovanionu Gluma, kterého Aragorn nalezl v Mrtvých močálech poblíž Mordoru a přinesl jako vězně do síní elfího krále Tharanduila v Temném hvozdě. 30. září 3018 se Aragorn připojil k hobitům v Hůrce v hospodě U Skákavého poníka. Díky Aragornově pomoci hobiti utekli nazghúlům a dorazili živi a zdrávi do Roklinky. Tehdy se stal Aragorn členem Společenstva Prstenu a poté, co byl Gandalf svržen s Balrogem do hlubin v Morii, i jeho vůdcem. Po rozpadu Společenstva se Aragorn společně s Legolasem a Gimlim jal pronásledovat skřety, kteří unesli hobity Smíška a Pipina.
Aragorn významně pomohl Rohirům v bitvě v Helmově žlebu, kde byl poražen Saruman. Poté, co získal Sarumanův palantír, se sám odhalil Sauronovi jako Isildurův dědic. V té době začala ofenzíva Mordoru vůči Minas Tirith a Aragorn, aby zachránil město, se vydal Stezkami mrtvých ke kameni Erech, kde se k němu přidala armáda mrtvých. S jejich pomocí znovu porazil korzáry poblíž Pelargiru a zvítězil v bitvě na Pelenorských polích.
Aragorn byl v r. 3019 Třetího věku korunován jako Elessar Telcontar. Stal se 26. králem Arnoru a 35. králem Gondoru. Krátce poté se oženil s Arwen, s níž měl syna Eldariona a několik dcer. Zemřel v roce 120 Čtvrtého věku.