Září 2007

Quenijsko - Český slovník I

26. září 2007 v 1:23 | Jíťa |  Quenijsko - Český slovník
QUENIJSKO - ČESKÝ SLOVNÍK I
i - angl. určitý člen the; ten který, ti kteří (i hárar - ti, kteří sedí; i carir quettar ómanien - ti kteří tvoří slova hlasy)
- - (1)infinitivní nebo průběhová koncovka (enyalië)
- - (2) je; ier - jsou; (númessier - jsou na západě; meldielto - jsou milovaní; talantië - on je padlý; márië - je to dobré) (númesse - na západě; melda - milovaný; talanta - padlý) (vanwië = vanwa ná - je ztracen)
-iel - příp. dcera; Uinéniel - dcera Uinen
ilca- - třpytit se, lesknout se (bíle); ilcala - lesknoucí se, třpytící se (axor ilcalannar - na lesknoucích se kostech)
ilfirin - nesmrtelný
ilm- - to, co je nad hvězdami, kde žijí bohové - Ilmen, Ilmarin
ilmë - hvězdné světlo

ilmen - éter
ilqua, ilqa - všechno, veškerý, celý
ilquainen - ke všemu; ilqua+konc. V quenye se používá konc. -inen pro 7. p. mn. č.
ilquen - všichni, každý
ilquesta - obecná řeč
ilsa - mystické jméno stříbra
ilterenda - nerozštěpitelný
Ilu - svět (celek, vesmír)
ilúvë - celek, všechno
ilya - všechno; ilyë - příd. jm. všechen; ilyë tier - všechny cesty
-ima - koncovka přídavných jmen (vanima - světlý, spravedlivý; calima - jasný); může mít i význam schopnosti něčeho (en. -able) jako úguétima - nevyřknutelný; může znamenat i náchylný k něčemu - Fírima - náchylní ke smrti, smrtelníci
imbë - mezi
ímen - v nich (ar ilgua ímen - a všechno (to je) v nich)
-in - koncovka pro 3. p. mn. č.; viz eldain, fírimoin
in - zvláštní slovíčko objevující se v i-coimas in-Eldaron = lembas elfů. Vypadá jako sindarský člen používaný pro plurál, ale v quenijštině je "i" člen jak pro plurál tak pro singulár, navíc slovo Eldar se používá bez členu. Proto by v quenijštině tato fráze měla znít spíše i-coimas Eldaron.
indil - lilie nebo jiná květina s velkými jednotlivými květy
indis - nevěsta (někdy manželka)
indo - srdce (symbolicky); indo-ninya - mé srdce - ve vyspělé quenijštině spíše indonya
indyo - vnuk, potomek, následovník
-inen - koncovka pro 7. p. mn.č.; viz ómainen
inga - vrchol, nejvyšší bod
ingaran - nejvyšší král
ingolë - magie
Ingolë - věda/filosofie jako celek
ingólemo - někdo s velmi velkými vědomostmi, mudrc
ingolmo - pán vědění, vědec
ingor - vrcholek hory
Ingwë - muž. jméno - vůdce; pl. Ingwer; Ingwë Ingweron - vůdce vůdců
inimeitë - ženský, samičí
-inqua - koncovka přídavných jmen; alcarinqua - skvělý, slavný z alcar - nádhera, sláva; etymologicky -inqua znamená plný (en. -full) zde plný slávy, nádhery
intya- - hádat, tušit, odhadovat, předpokládat
intya - odhad, tušení, domněnka, představa, nápad, myšlenka
intyalë - představivost, obrazotvornost, fantazie, imaginace
inwisti - nálada mysli, duševní rozpoložení
-inya - přivlastňovací koncovka - můj, má, mé pro podst. jména končící souhláskou
inyë - dokonce i já, ještě já
-ion - koncovka 2. p. mn. č.; viz elenion, Istarion, Silmarillion (např. alda elenio - strom hvězd = hvězdný strom)
iqua- - prosit, žádat, poprosit, požadovat, vyžádat si
iquista - žádost, prosba, požadavek; používáno pro "prosím"
írë(1) - když, až, zatímco

írë (2) - touha, vůle, žádost, přání, vášeň
írima - půvabný, krásný, žádoucí, roztomilý, líbezný, pomilováníhodný; pl. írimar, írimë ( plurálová koncovka ve vyspělé quenijštině je , ale v básni Fírielina píseň je používáno i -ar)
is - sněhobílé světlo, světlo sněhu
isca - bledý
Isil - měsíc; isilmë - měsíční svit (isilmë ilcalassë - měsíční svit blyštící na = blyštící se v měsíčním svitu)
isiliya - třetí den týdne, středa, den měsíce
isqua - moudrý, rozumný
issë - znalost, vědomost, vědění
-issë - ženská koncovka (Írissë - Půvabná)
ista- - umět; istan - umím
ista- - vědět, znát, umět; sintë
ista- - vědět, znát, umět; sintë-
Istar (pl. Istari) - čaroděj
istima - učený, vzdělaný, moudrý, rozumný
istya - znalost, vědomost
istyar - vědec, učenec
iswa - moudrý, zkušený
íta - blesk, záblesk
ita- - jiskřit, sršet, blyštět se
itila - třpytivý, blyštivý, mihotavý
-iva (-ivë) - plurálová přivlastňovací koncovka; viz Eldaiva, Eldaivë (něco je elfů)

První malá soutěž :o)

17. září 2007 v 3:21 | Jíťa
PRVNÍ MALÁ SOUTĚŽ :o)
Mantúlië nildor!
Přišlo září a to pro nás všechny školou povinné znamená jedno - usednout do lavic a šprtat a psát úkoly, ať už jste žákem základky, studujete na střední (můj případ) nebo se dokonce vzděláváte na vysoké. Nejen pro školní mláděž všeho věku, ale samozřejmě jako vždy pro všechny, kteří jste přišli, je tu taková malá soutěž. Odpovědi piště do komentářů, beru jenom dobré odpovědi a až uzříte komentář KONEC SOUTĚŽE, bude jasné, že se dál už soutěžit nebude.
Tak soutěžíme! Jíťa
Otázky:
1)Jméno Aragornova meče?
2)Koho hrál Dominic Monaghan v LOTR?
3)Jaké je hlavní město Gondoru?
4)Jak se jmenovala Samova prvorozená dcera?
5)Měl Frodo nějaké sourozence?
6)Co byste si přáli na diplom?
7)E-mail, na který vám mám diplom poslat?

Fokty ze Středozemě - Fangornský hvozd

14. září 2007 v 18:36 | Jíťa |  Fotky ze Středozemě
FOTKY ZE STŘEDOZEMĚ - FANGORNSKÝ HVOZD
Mára rë, milí návštěvníci! :o)
Dostala jsem tip na výlet do Fangornu a tak oné osůbce, která toto navrhla, plním přání. Následně jsem objevila komentář ss prosbou o kouknutí se do Mordoru, Minas Ithil a tak podobně. I tohle samosebou splním, v dalším článku s fotkama z naší milé a krásné Středozemě se některé z nich vyskytne. A nyní už - vítejte na návštěvě u Stromovouse! :-)
Namarië. vaše Jíťa :o)

Česko - Quenijský slovník Č

4. září 2007 v 22:46 | Jíťa |  Česko - Quenijský slovník
ČESKO - QUENIJSKÝ SLOVNÍK Č
čaj - tye
čára - tecco
čaroděj - istar, pl. istari, sairon
čas - lú
časně - arinya*
časný - arinya*
část - cirma
často - rimbo
častý - rimba
čelisti - anca
čelovojska - nehta
čepel (nože...) - hyanda
čepel, jejítřpyt - hyandarussë
černý - morna, pl. mornë
čerstvý - venya, wenya
červ - lókë
červen - Nárië
červenec - Cermië
červený - nasar, carnë
čestný - faila
či - var
čí - mano
čirý - poica
číslo - nótë
číst - cenda-
čistý - poica
člověk - Atan, pl. Atani
člun - luntë
čtverec - cantil
čtvrtek - aldúlya
čtyř- - can-
čtyři - canta
čumák - mundo