Quenijsko - Český slovník A

21. srpna 2006 v 18:48 | Jíťa |  Quenijsko - Český slovník
QUENIJSKO - ČESKÝ SLOVNÍK
A
a - předpona slovesa, které následuje slovo, které je objektem smyslového vnímání, sloveso popisuje, co daný objekt dělá, (př.: man cenuva lumbor ahosta? - Kdo uvidí mraky se kupit?) (hosta - shromažďovat se)
a - zvolací částice ó (a vanimar! - ó nádherní!)
a,á - přikazovací částice ó (a laita, laita te! - ó chvalme, chvalme je!)
a, ar - spojka a
acúna - viz cúna
aha - vztek, zuřivost, zlost
aharwa - zlostný, zuřivý
ahosta - viz hosta
ahya - měnit se; přenést, posunout, přesunout, přemístit, stočit (se), obrátit (se); helwa-ahyala - modrající se (min. čas - ahyanë)
ai! - citoslovce Ach! Běda!
ai- jestliže, pokud
aica - strašný, hrozný, ostrý, děsivý, nelítostný (Aicanáro - ostrý plamen, sindarsky Aegnor)
aicalë - vrchol
aicassë - vrcholek hory
ailin, linya - jezero, rybník, tůň
aimenal, aimenel - viz lilurin
aina - svatý (odvozeno od Ainu)
Ainu (mn. č. Ainur) - ti, kteří byli stvořeni dříve než Eä, podřízení Valar a Maiar
aipio - třešeň
aiqa - příkrý, strmý
aiquairë - borovice nebo jedle, strom, který dává pryskyřici
aiqen - někdo, kdokoli
airë - posvátnost, aira - posvátný, svatý
airita - posvětit
aista - mít obavy, bát se, děsit se, mít hrůzu
aiwë - ptáček (Aiwendil - milovník ptáků)
aiya - zdar, buď zdráv, buď pozdraven, sláva (někomu)
ala - vzkvétat, prospívat, mít se dobře
alac - spěchat, chvátat
alahasta - nezkažený, nezničený
alalmë - jilm
alarca - rychlý, svižný
alasaila - nemoudrý, nerozumný, pošetilý
alassë - štěstíradost, veselost, blaženost
alassëa - šťastný, veselý, radostný
alastë - mramor
alata - záře
alca - paprsek světla
alca - svítit, zářit, ozařovat, vyzařovat
alcar - sláva, nádhera, jas, třpyt; alcarinqua - skvostný, zářivý; Alcarinqua - skvělé (něco); alcarin - Skvělý (někdo)
Alcarinquë - Jupiter
alda (mn.č. aldar) - strom (Aldarion - syn stromů)
aldamo - záda
aldarwa - porostlý stromy
aldëa - zastíněný stromy
aldëon - alej, stromořadí
Aldudénië - "Nářek pro dva stromy" , žalozpěv o dvou stromech
aldúlia - čtvrtý den týdne, den dvou stromů
alfirin - uilos, simbelminë (=nikdy nezapomeň), stálička; drobná bílá květinka, pomněnka
alma - dobro, prospěch, bohatství, majetek
almarë - požehnanost, bohatost, blaho, obdařenost, blaženost
almarëa - obdařený, požehnaný, radostný
almië - blaho, dobro, štěstí
alqa - labuť (Alqalonde - Labutí přístavy)
alta - 1)jasné světlo 2) velký, obrovský
Altáriel - dívka korunovaná zářícím věncem
alya - vzkvétající, bohatý, prospívající
am-, ama- - nahoru
amalda - vrcholek stromu
aman - požehnaný, odproštěný od zla; amanya - amanský (mn.č. amanyar); Amandil - přítel Amanu
amatixë - tečka umístěná nad linií písma
amaurëa - úsvit, rozbřesk
amba, ama - nahoru
ambal - tvarovaný kámen, dlaždice
amban - úbočí, svah
ambar - sudba, osud; svět; záhuba, zánik, zhouba, smrt (varianta umbar); Ambar-metta - konec světa
Ambarenya - Středozem
ambarma - okolnost, náhoda
ambarta, umbarta - osudový
ambo - kopec; ambonnar - na kopce, do hor (ruxal´ ambonnar - na rozpadající se kopce)
amil, ammë - matka; mamil - máma
amilessë - mateřské jméno (amil - matka + essë - jméno), jméno dané dítěti jeho matkou
ammalë - žlutý pták
amorta - vyzdvihnout, vzdouvat se, zdvihnout (am - nahoru)
ampa - hák, skoba
ampano - dřevěná hala, stavení, altán
ampendë - do kopce (příslovce)
amrún - východ slunce
an- - přepložka superlativizující (nej...)
an - (1)pro, k;(2) jelikož, protože
ana,na - k, směrem k
ananta - ale avšak, pröto
Anar - slunce; Anarinya - mé slunce; Anárion - syn slunce; Anardil - přítel slunce
anarórë - východ slunce
anarya - úterý, den slunce
anca - čelisti (jedn. č.)
ancalima - nejjasnější (jména: Ancalimë - žen, Ancalimon -m.)
anda - dlouhý; andavë - dlouze
andamunda - slon
andatehta - dlouhé znaménko v psaní
ando - brána; andon - velká brána
andúnë - západ slunce, večer; andů - předložka ...západu (Andúril - Plamen Západu)
andúnië - západ slunce
anessë - darované nebo přidané jméno
anga - železo
Angamando - "Železná věznice", peklo
angulókë - drak
anna (mn.č. annar) - dar
annún - západ slunce
anta - dát, dávat (antalo - oni dali, antar - oni dávají, antaróta - on to daroval, antuva - bud.čas, antuváro - on daruje); tvář, obličej
anto - ústa; dárce
anwa - skutečný, opravdový, pravý
apa- - předložka po; předpona v apacenyë a Apanónar; varianta ep- v epessë
apa - potom, po, poté
apacen - prozíravost, předvídání; apacenia - předvídavý; apacenyë - předvídavě
apairë - vítěztví
Apanónar - potom narození, elfí název pro smrtelníky
apsa - uvařené jídlo, pokrm
aqua - plně, úplně, naprosto, zcela
ar - a, také spojka a
ára - svítání, rozbřesk
ara - 1)venku, za, vedle, mimo, kromě; 2)ara- , ar- - předpony vznešený, urozený
aran - král; aranion - ...krále (asëa aranion - králův lístek); aranya - můj králi; AranMeletyalda - Vaše Veličenstvo; arna - královský
aranel - princezna
aranítë - královský, majestátní
aráto - mistr, významný muž
arca - rovný
Arda - Říše; jméno Země jako Manwëho království
árë (mn.č. arië) - den, sluneční světlo; Arien - ženské jm.
arin - ráno
arinya - časný, raný, brzy
armar - zboží
Armenelos - královské nebeské město
arqen - šlechtic
arta - (1)přez, napříč, křížem (2)vysoce postavený, vznešený, ušlechtilý (3)pevnost
arwa - mající, s
aryon,haryon - dědic
asëa aranion - králův lístek, athelas
assa - díra, otvor
asta (mn.č. astar) - měsíc (časově)
asto - prach, rozprášit
ata - znovu, zase, opět
Atalantë - Padlý; atalantië - pád; atalanëa - padlý, v ruinách; atalta - padnout, zhroutit se, zřítit (min.č. ataltanë)
Atan (mn.č. Atani) - elfské jméno pro smrtelné lidi
ataqë - stavení, budova
atar - otec, atto - táta
atarincë - tatínek
atsa - lapit, chytit do pasti
atta - číslovka dvě
atwa, tanta - dvojitý
au- - předložka sloves; pryč, ze, mimo (auciri - odříznout)
auhorta - vyhnat, vyhostit, odehnat
aurëarë - sluneční světlo, den; auressë - ráno; arya - 12 hodin; - 24 hod. od západu do západu slunce; sana - 24 hod.
auroita - zaplašit
auta - jít pryč, opustit (min. č. avánië, mn.č. avánier, oante)
ava (min. č. avanë) - odepřít, nepovolit, zakázat
ava - předpona označující něco zakázaného
áva,avá - ne (Áva carë! Nedělej to!)
avanta - odpustit
avaqet - odmítnout
avanyárima - to co se nesmí říkat, nevyřknutelné
avaqétima - nevyslovitelné, to co se nemá vyslovovat
avar - rebel, vzbouřenec
avar (mn.č. avari) - vzpurný, neochotný
axan - zákon, pravidlo
axo (mn.č. axor) - kost
áya - (1)bázeň, úcta, respekt (2)pozdravit, přivítat, zdravit
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama