Srpen 2006

Anketka - jaká je vaše oblíbelná postava?

21. srpna 2006 v 19:25 | Jíťa |  Ankety
Klikněte na komentáře a hlasujte, hlasujte a hlasujte.... :o)

Quenijsko - Český slovník A

21. srpna 2006 v 18:48 | Jíťa |  Quenijsko - Český slovník
QUENIJSKO - ČESKÝ SLOVNÍK
A
a - předpona slovesa, které následuje slovo, které je objektem smyslového vnímání, sloveso popisuje, co daný objekt dělá, (př.: man cenuva lumbor ahosta? - Kdo uvidí mraky se kupit?) (hosta - shromažďovat se)
a - zvolací částice ó (a vanimar! - ó nádherní!)
a,á - přikazovací částice ó (a laita, laita te! - ó chvalme, chvalme je!)
a, ar - spojka a
acúna - viz cúna
aha - vztek, zuřivost, zlost
aharwa - zlostný, zuřivý
ahosta - viz hosta
ahya - měnit se; přenést, posunout, přesunout, přemístit, stočit (se), obrátit (se); helwa-ahyala - modrající se (min. čas - ahyanë)
ai! - citoslovce Ach! Běda!
ai- jestliže, pokud
aica - strašný, hrozný, ostrý, děsivý, nelítostný (Aicanáro - ostrý plamen, sindarsky Aegnor)
aicalë - vrchol
aicassë - vrcholek hory
ailin, linya - jezero, rybník, tůň
aimenal, aimenel - viz lilurin
aina - svatý (odvozeno od Ainu)
Ainu (mn. č. Ainur) - ti, kteří byli stvořeni dříve než Eä, podřízení Valar a Maiar
aipio - třešeň
aiqa - příkrý, strmý
aiquairë - borovice nebo jedle, strom, který dává pryskyřici
aiqen - někdo, kdokoli
airë - posvátnost, aira - posvátný, svatý
airita - posvětit
aista - mít obavy, bát se, děsit se, mít hrůzu
aiwë - ptáček (Aiwendil - milovník ptáků)
aiya - zdar, buď zdráv, buď pozdraven, sláva (někomu)
ala - vzkvétat, prospívat, mít se dobře
alac - spěchat, chvátat
alahasta - nezkažený, nezničený
alalmë - jilm
alarca - rychlý, svižný
alasaila - nemoudrý, nerozumný, pošetilý
alassë - štěstíradost, veselost, blaženost
alassëa - šťastný, veselý, radostný
alastë - mramor
alata - záře
alca - paprsek světla
alca - svítit, zářit, ozařovat, vyzařovat
alcar - sláva, nádhera, jas, třpyt; alcarinqua - skvostný, zářivý; Alcarinqua - skvělé (něco); alcarin - Skvělý (někdo)
Alcarinquë - Jupiter
alda (mn.č. aldar) - strom (Aldarion - syn stromů)
aldamo - záda
aldarwa - porostlý stromy
aldëa - zastíněný stromy
aldëon - alej, stromořadí
Aldudénië - "Nářek pro dva stromy" , žalozpěv o dvou stromech
aldúlia - čtvrtý den týdne, den dvou stromů
alfirin - uilos, simbelminë (=nikdy nezapomeň), stálička; drobná bílá květinka, pomněnka
alma - dobro, prospěch, bohatství, majetek
almarë - požehnanost, bohatost, blaho, obdařenost, blaženost
almarëa - obdařený, požehnaný, radostný
almië - blaho, dobro, štěstí
alqa - labuť (Alqalonde - Labutí přístavy)
alta - 1)jasné světlo 2) velký, obrovský
Altáriel - dívka korunovaná zářícím věncem
alya - vzkvétající, bohatý, prospívající
am-, ama- - nahoru
amalda - vrcholek stromu
aman - požehnaný, odproštěný od zla; amanya - amanský (mn.č. amanyar); Amandil - přítel Amanu
amatixë - tečka umístěná nad linií písma
amaurëa - úsvit, rozbřesk
amba, ama - nahoru
ambal - tvarovaný kámen, dlaždice
amban - úbočí, svah
ambar - sudba, osud; svět; záhuba, zánik, zhouba, smrt (varianta umbar); Ambar-metta - konec světa
Ambarenya - Středozem
ambarma - okolnost, náhoda
ambarta, umbarta - osudový
ambo - kopec; ambonnar - na kopce, do hor (ruxal´ ambonnar - na rozpadající se kopce)
amil, ammë - matka; mamil - máma
amilessë - mateřské jméno (amil - matka + essë - jméno), jméno dané dítěti jeho matkou
ammalë - žlutý pták
amorta - vyzdvihnout, vzdouvat se, zdvihnout (am - nahoru)
ampa - hák, skoba
ampano - dřevěná hala, stavení, altán
ampendë - do kopce (příslovce)
amrún - východ slunce
an- - přepložka superlativizující (nej...)
an - (1)pro, k;(2) jelikož, protože
ana,na - k, směrem k
ananta - ale avšak, pröto
Anar - slunce; Anarinya - mé slunce; Anárion - syn slunce; Anardil - přítel slunce
anarórë - východ slunce
anarya - úterý, den slunce
anca - čelisti (jedn. č.)
ancalima - nejjasnější (jména: Ancalimë - žen, Ancalimon -m.)
anda - dlouhý; andavë - dlouze
andamunda - slon
andatehta - dlouhé znaménko v psaní
ando - brána; andon - velká brána
andúnë - západ slunce, večer; andů - předložka ...západu (Andúril - Plamen Západu)
andúnië - západ slunce
anessë - darované nebo přidané jméno
anga - železo
Angamando - "Železná věznice", peklo
angulókë - drak
anna (mn.č. annar) - dar
annún - západ slunce
anta - dát, dávat (antalo - oni dali, antar - oni dávají, antaróta - on to daroval, antuva - bud.čas, antuváro - on daruje); tvář, obličej
anto - ústa; dárce
anwa - skutečný, opravdový, pravý
apa- - předložka po; předpona v apacenyë a Apanónar; varianta ep- v epessë
apa - potom, po, poté
apacen - prozíravost, předvídání; apacenia - předvídavý; apacenyë - předvídavě
apairë - vítěztví
Apanónar - potom narození, elfí název pro smrtelníky
apsa - uvařené jídlo, pokrm
aqua - plně, úplně, naprosto, zcela
ar - a, také spojka a
ára - svítání, rozbřesk
ara - 1)venku, za, vedle, mimo, kromě; 2)ara- , ar- - předpony vznešený, urozený
aran - král; aranion - ...krále (asëa aranion - králův lístek); aranya - můj králi; AranMeletyalda - Vaše Veličenstvo; arna - královský
aranel - princezna
aranítë - královský, majestátní
aráto - mistr, významný muž
arca - rovný
Arda - Říše; jméno Země jako Manwëho království
árë (mn.č. arië) - den, sluneční světlo; Arien - ženské jm.
arin - ráno
arinya - časný, raný, brzy
armar - zboží
Armenelos - královské nebeské město
arqen - šlechtic
arta - (1)přez, napříč, křížem (2)vysoce postavený, vznešený, ušlechtilý (3)pevnost
arwa - mající, s
aryon,haryon - dědic
asëa aranion - králův lístek, athelas
assa - díra, otvor
asta (mn.č. astar) - měsíc (časově)
asto - prach, rozprášit
ata - znovu, zase, opět
Atalantë - Padlý; atalantië - pád; atalanëa - padlý, v ruinách; atalta - padnout, zhroutit se, zřítit (min.č. ataltanë)
Atan (mn.č. Atani) - elfské jméno pro smrtelné lidi
ataqë - stavení, budova
atar - otec, atto - táta
atarincë - tatínek
atsa - lapit, chytit do pasti
atta - číslovka dvě
atwa, tanta - dvojitý
au- - předložka sloves; pryč, ze, mimo (auciri - odříznout)
auhorta - vyhnat, vyhostit, odehnat
aurëarë - sluneční světlo, den; auressë - ráno; arya - 12 hodin; - 24 hod. od západu do západu slunce; sana - 24 hod.
auroita - zaplašit
auta - jít pryč, opustit (min. č. avánië, mn.č. avánier, oante)
ava (min. č. avanë) - odepřít, nepovolit, zakázat
ava - předpona označující něco zakázaného
áva,avá - ne (Áva carë! Nedělej to!)
avanta - odpustit
avaqet - odmítnout
avanyárima - to co se nesmí říkat, nevyřknutelné
avaqétima - nevyslovitelné, to co se nemá vyslovovat
avar - rebel, vzbouřenec
avar (mn.č. avari) - vzpurný, neochotný
axan - zákon, pravidlo
axo (mn.č. axor) - kost
áya - (1)bázeň, úcta, respekt (2)pozdravit, přivítat, zdravit

Z čeho se skládá Legolas a další věcičky... :o)

15. srpna 2006 v 10:19 | Jíťa |  Zajímavosti
Z ČEHO SE SKLÁDÁ LEGOLAS :o)
TÍMHLE LETADLEM BY CHTĚL LETĚT ASI KAŽDEJ, CO? :o)
....Air New Zealand.... Airline to Middle-earth.....
.....tahle podivná a neidentifikovatelná osoba bude asi nějakej ředitel, či co... :o)

Tajný deník Pipina Brala

13. srpna 2006 v 19:37 | Jíťa |  Tajné deníky ze Společenstva Prstenu
TAJNÝ DENÍK PIPINA BRALA
Den první: Když jsem byl venku nakrást si něco zeleniny, vrazil jsem do Froda a Sama. Sotva jsem se s Frodíkem trochu vyválel, už mě Sam násilně odtahoval. Musím dát řeč s Frodem o tom, že nechává sluhy chovat se příliš majetnicky a familiárně. Spadli jsme z kopce dolů. Smíšek byl dost zklamaný, protože si zlomil mrkev. A zrovna tak dobrý tvar.
Den druhý: V roklince je moc hezky. I když už mám plné zuby bydlení se Samem v pokoji. V jednom kuse je promáčený na kůži a páchne po jahodách. Taky už mě unavuje to, že mě elfové považují za neobvykle pohyblivý živý plot.
Den třetí: Z legrace jsem se připojil ke Společenstvu Prstenu. Všichni jsou moc milí, až na Legolase, který je trošku nedůtklivý. Včera mě držel hlavou dolů nad propastí tak dlouho, dokud jsem neřekl, že je nejkrásnější elf ze Společenstva. Vůbec jsem neměl chuť poukázat na to, že je jediný elf ve Společenstvu, jelikož ta propast byla opravdu hluboká.
Den sedmý: Už je to 27 dnů, co jsme potkali Aragorna a ještě si od té doby neumyl vlasy. Už mě to začíná obtěžovat.
Den devátý: Sam se v Boromirovi úplně mýlí. Je to opravdu hodný člověk. Včera v noci mě pozval na procházku a řekl, že mě nechá zafoukat na Gondorský Roh. Už se nemůžu dočkat.
Později: Vždycky jsem si myslel, že foukání na Roh má přivolat armády Západu. Očividně ne. Tak jako tak, bylo to velmi poučné.
Den třináctý: Načapal jsem Legolase, jak voskuje Aragornovi podrážky. Tím se vysvětluje to, proč Aragorn věčně padá Legolasovi do náruče. Vyčůraný elf. Aragorn si pořád ještě neumyl vlasy.
Den čtrnáctý: Gandalf je mrtev. Všichni jsou nevrlí. Legolas se je pokusil rozveselit a tak se vysvlékl do naha a předváděl scény z muzikálu Silmarillion. Všichni jsou stále nevrlí. A tak teď ten tři tisíce let starý elfí princ trucuje jako malé dítě.
Den patnáctý: Lothlorien je moc pěkný. Náhodou jsem narazil na Gimliho, jak se koupe. Teď už chápu, co Gandalf myslel tím, že na světě jsou strašlivější věci než skřeti. Že by to byl Aragorn, kdo se schovával mezi bublinkami? Z toho budu mít noční můry.
Den šestnáctý: Aragorn si konečně umyl vlasy. Hurááá!!! Možná to byl přese jen on pod těmi bublinkami.
Den dvacátý: Boromir mi napsal báseň. Smíšek říká, že ho svádím. Ale Smíšek taky říká, že křičím jako holka. Stává se z něj čím dál větší hajzlík. Báseň není moc dobrá. Nerýmuje se. Cítím se podvedený.
Den třicátý: Řekl jsem Boromirovi, že se ještě nechci vázat, a on šel a nechal se zastřelit skřety. Čestně - lidi jsou někdy přesitlivělí. Zajali nás Skurut - Hai. Nejsou to moc přátelský týpci. Smíšek říká, že si budeme muset vysouložit cestu ven ze zajetí. Mám takový dojem, že se na to docela těší. Bezcenej zmetek! Skřeti hrozně smrdí. Najednou mi chybí Boromir.

LOST - Ztraceni

9. srpna 2006 v 10:16 | Jíťa
Ahoj! :o)
Jak už jste někteří viděli a slišeli, NOVA se rozhodla na televizní obrazovky umístit velmi populární seriál, v zahraničí známý jako LOST, u nás pod názvem Ztraceni. Bude se vysílat každou neděli ve 21:00 od 3.září 2006 a budeme mít možnost vidět první řadu včetně pilotních dílů. Jednu z rolí si zde střihl i Dominic Monaghan, Smíšek z Pána Prstenů. Hraje Charlieho, člena jedné rockové kapely, který letí na dovolenou, ale který se také potýká s drogami. Jak to všechno dopadne si budete muset počkat, ovšem koncem první řady nic nekončí, takže doufejme, že časem uvidíme další řadu a pak další... myslím, že už jsou natočený 3, ale nevim to jistě... :o)
Více o seriálu najdete na http://www.lost.cz
A nakonec se pokochejte několika obrázky, budu je umisťovat do galerie k Domovi, ve složce LOST:

Tajný deník Smíška Brandoráda

4. srpna 2006 v 18:27 | Jíťa |  Tajné deníky ze Společenstva Prstenu
TAJNÝ DENÍK SMÍŠKA BRANDORÁDA
Den první: Dostal jsem se do problémů, protože jsem vystřelil rachejtle na narozeninovém dýchánku. Podezřívám Gandalfa, že vůbec nebyl tak otrávený a že to použil jen jako omluvu, abychom se my malí hobiti celí zmáčeli a udřeli k smrti. Mé podezření se ještě prohloubilo, když se umývání nádobí proměnilo v leštění Gandalfovy hole a masírování Gandalfových nohou a na skákání v záhonu zelí bez šatů. Nechápu, koho se snaží oblbnout, zvlášť s tím masírováním.
Den druhý: Den začal slibně, když jsem našel mrkev, která měla ten správný tvar. Ještě slibněji to vypadalo, když Pipin šlohnul šest hlávek zelí, dva pytle brambor a tři kukuřičné klasy, ikdyž si myslím, že Pipin je více než optimistický. Myslím, že bychom dvě kukuřice zvládli, ale rozhodně ne před snídaní. Všechno šlo nakonec dolů z kopce, když jsme vrazili v kukuřičném poli do Froda a jeho věrného, byť trošku jednoduššího.....totiž oddaného sluhy Sama. Ten zabránil Pipinovi muchlování s Frodem tak, že jej v okamžiku překvapení shodil dolů z kopce. Při pádu mrkev zlomena. Jsem velmi smutný.
Den třetí: Na cestě divočinou s Frodem, Samem a Pipinem. Pronásleduje nás skupina jezdců v předpotopních černých hadrech. Jak řekl Gandalf "Šedý" dříve, černobílý vzhled je tak staromódní. Rád bych věděl, jestli se Frodo vyhýbá ošklivému rozchodu a nebo žárlivým scénám. Slyšel jsem o velké promiskuitě mezi hobity v hobitíně. Já osobně bych do toho nešel.
Den pátý: Všechno jde od devíti k pěti. Když jsme se zastavili v Hůrce, přibrali jsme k sobě rebelantského a neupraveného člověka, který je očividně perverzní hobitofil. Ne že by mě někdo poslouchal. Trval na tom, abychom všichni spali v jedné posteli v jeho ložnici, namísto abychom se vrátili do svých perfektních pokojů. Pak se tam celou noc poflakoval. Beztak čekal na nějaký šílený hobití grupáč pod peřinami. Samozřejmě se nedočkal, akorát jsem musel pořád Pipina přidržovat za pás, aby se nevrhl přez Sama na Froda. Copak chce Pipin za každou cenu umřít? Vzbudilo mě nanejvýš nepříjemné šimrání perverzního hobitofila. Řekl jsem mu ať táhne a on na to: Včera v noci jsi mluvil jinak. Po chvilce zmatku mi došlo, že si myslí, že jsem Pipin. Vysvětlil jsem mu to. Bylo mu trapně. Se slovy: "Jednou stejně budu král" se vypařil. Určitě bude. V tom případě jsem já elfí královna z temného hvozdu.
Den sedmý: V Roklince. Šoupli mě do pokoje hned vedle koupelny. Celou noc se ozývá šplouchání. Minulou noc mě vzbudil Elrond, když se snažil vlézt za mnou do postele. Bylo mu pěkně trapně, když zjistil, že hobit, kterýho vojíždí pod peřinami není Pipin. Rozhodl jsem se, že si koupím jmenovku.
Den desátý: Slepil jsem mrkev speciálním elfím lepidlem. Ať žiju!!
Den jedenáctý: Souhlasil jsem, že půjdu na výpravu, ale jen proto, abych dohlédl na Pipina. Také jsem zvědavý, jak to bude s Frodem, protože Aragorn po něm očividně jede. Sam ho samozřejmě zabije, jestli se o něco pokusí. Doufám, že se o něco pokusí.
Den patnáctý: Boromir nás učí šermovat s mečem. Typický člověk. Opravdu neprůhledné, když si háže meč do kalhot a chce, abychom mu ho vytáhli. Dneska pohladil Froda po vlasech a Aragorn mu málem ukousnul hlavu. Lidé jsou tak zábavní. Načapal jsem Pipina, jak šmíruje Legolase při jeho ranní rozcvičce, ale podařilo se mi jej nalákat na baklažán. Nevím, co budu dělat, až nám dojde zelenina.
Den šestnáctý: Boromir mě dneska pozval na procházku. Nenechám se nachytat na ten starý trik s Gondorským rohem. A nenechám a nenechám a nenechám. Sakra, aspoň jednou!
Den devatenáctý: Mám špatnou náladu. Boromir mi říkal Pipine v těch nejméně vhodných chvílích. Poukázal jsem na to, že nejsem Pipin, ale Smíšek a že už po tři týdny udržujeme fungující vztah. Ale on se je zasmál a poplácal mě po hlavě. Uvědomil jsem si, že mě vlastně od Pipina nemůže rozeznat. Jsem odsouzen k tomu, abych byl navždy Neodlišitelný hobití přívěšek. I v záležitostech romantiky. Uvažuji o radikální změně účesu. Napadá mě třeba číro.
Den dvacátý: Tak mám číro, ale nikdo si toho nevšiml, protože v Morii je velká tma. Je docela problematické dohlížet na Pipina. Vytržen ze spánklu, když se Legolas snažil vplížit pod mojí přikrývku. Upozornil jsem ho na to, že nejsem Pipin. Legolas odvětil: To zase není takovej rozdíl, že? V následném souboji mrkev opět zlomena. Dal jsem jí Gandalfovi na opravu a on jen řekl: Ty blázne Bralovská! Mám lepší věci na práci, než spravovat tvojí zeleninu! Raději jsem ho neopravoval, protože mám strach ze špičatého klobouku.
Den dvacátý druhý: Gandalf spadl do stínu. Mrkev vzal s sebou. Jsem z toho smutný. Snažil jsem se utěšit Pipina, ale toho spíše rozveselilo Legolasovo nudistické zpracování muzikálu Silmarilion. Já jsem se nedíval. Na ¨mě tam bylo příliš mnoho vysokých kopů.
Den dvacátý osmý: V Lothlorienu. Navštívilo mě minimálně padesát elfů a jeden lesní svišť. Všichni přesvědčeni o tom, že jsem Pipin. Pipin samozřejmě nebyl nikde k nalezení. Pravděpodobně byl někde s Boromirem. Něco se musí udělat. Svišť byl neúnavně vlezlý. Asi....Určitě ne.
Den třicátý: Zajali nás skřeti. Vše jde podle plánu. Řekl jsem Pipinovi, že si budeme muset vysouložit cestu ven ze zajetí. Pipin viditelně potěšen. Počkejte až si uvědomí, že bude muset osouložit mě, abychom utekli ze zajetí. Navíc, skřeti mi dali úplně novou mrkev, jako odměnu za to, že jsem na Boromira maloval velké žluté terče když se nedíval. Když se to tak vezme, byl to velmi vydařený den.